Nieuws 2011

Nieuwtjes uit 2011


Meevoetballen met de Vet. van Weyerken FC is blijkbaar niet erg gezond!

Nadat in mei onze voorzitter Jean J. al ernstig gekwetst geraakte en nog altijd revalideert,

heeft nu onze secretaris Luc J. de gewrichtsbanden van zijn enkel gescheurd (03/12: Stormvogels - WFC)

en is bijgevolg lange tijd onbeschikbaar als speler.

Wij wensen Luc een voorspoedig herstel!
 

De nieuwe uitbaters van ons lokaal "Café Heuvelhof"

(Martin en Annemiek Baeten) nodigen

alle stamgasten (waaronder de Vet. Lommel S.K.) uit:

OPENINGSVAT

op vrijdag 16 december

vanaf 20u00

 
Enkele foto's van de fietszoektocht en BBQ op

kermisdinsdag 23 augustus staan op de site

onder "Activiteit - Kermis 2011"

 
Wegens het ontslag van onze coach Eric VH. zijn we op zoek moeten gaan naar een nieuwe coach!

Joris D. gaat vanaf 15/10/11 deze zeer zware en ondankbare taak op zich nemen!

Afmeldingen voor een wedstrijd moeten dus vanaf deze datum gebeuren bij Joris (0473/490707).

Welkom aan de nieuwe coach!

Het bestuur wil Eric bedanken voor de jarenlange inzet om elke week een valabele ploeg op het plein te krijgen en voor het piekfijn in orde houden van onze uitrusting!

Hopelijk blijft Eric nog lang bij onze club als occasioneel speler, bestuurslid, supporter, helper bij activiteiten, maar vooral als materiaalmeester (dit laatste natuurlijk met de onschatbare hulp van zijn vrouw Nicole)!
Wegens een aanhoudend gebrek aan spelers houden

Vet. Overpelt Fabriek er mee op!!!

Het al sedert heel veel jaren "geladen derby" tussen 2 gewezen grote ploegen

zal spijtig genoeg niet meer gespeeld worden!

Dus schrappen op de kalender: Vet. Overpelt Fabr. - Vet. L.S.K. van woensd. 26/10
 

Bedankt Veteraan, echtgenote of vriendin, kinderen, sympathisanten, ...

Door het goede weer, maar vooral door de tomeloze inzet van iedereen

(sommigen zelfs 2 dagen) is volgens de eerste voorzichtige tellingen

de cross Keiheuvel dit jaar een grandioos succes geworden!

Daarom nogmaals aan allen: hartelijk bedankt!!!

Na inspanning volgt de welverdiende ontspanning!

Op dinsdag 23 augustus (= kermisdinsdag)

organiseert ons feestcomité

de jaarlijkse fiets-zoektocht + barbecue (voor de laatste keer "De Blekke Pot")

voor alle clubleden + familie.

Wellicht volgt later ook een (foto-)verslag.

Bezoek dus regelmatig onze site!


  Beknopt verslag algemene vergadering van zondag 19 juni 2011

•Vermits er geen nieuwe kandidaturen zijn blijft het voltallige bestuur ongewijzigd.

•Onze schatbewaarder Bruno M. kon opnieuw een zeer gunstig financiëel verslag voorleggen.

•Sportief verslag tot zomerstop: op 14 gespeelde wedstrijden behaalden we 6 overwinningen,

verloren 5 keer en speelden 3 keer gelijk.

•Wegens drukke beroepsbezigheden verkiezen Gio H. en Patrick T. voorlopig niet meer te voetballen.

Er blijven nog 20 spelers beschikbaar, wat normaal gezien moet volstaan.

•Cross Keiheuvel rekent waarschijnlijk op onze hulp gedurende 2 dagen!

Hou dus allemaal zondag 14 en maandag 15 augustus vrij.

Vermits dit in 2011 waarschijnlijk de enige activiteit is om onze kas te spekken,

rekenen wij op de hulp van alle veteranen, echtgenotes, grote kinderen, vrienden en/of vriendinnen, . . . We hebben minimum 50 medewerkers nodig!!!

•Noteer ook al in je agenda:

kermisdinsdag 23 augustus zal er opnieuw een fietszoektocht + barbecue van de Blekke Pot georganiseerd worden!

•Algemeen:

- de nieuwjaarsreceptie werd door iedereen zeer positief onthaald!

- de nieuwe eigenaars van ons lokaal geven dezelfde voorwaarden, toch dienen we eind dit jaar de samenwerking te evalueren.

- er worden tegenstanders gezocht voor de zaalvoetbalwedstrijden tijdens de winter.

- onze website is nog steeds te raadplegen en is meestal up-to-date (verslag, info, nieuws, . . .)

- secretaris brengt verslag uit van de vergadering "Lommelse Receatieve Voetbalbond" (initiatief van FC Mulders om een compititie te organiseren met uitsluitend Lommelse ploegen!)

- volgend seizoen proberen vrijdagavondmatchen te vermijden.

- ons feestcomité denkt aan een bijkomende activiteit in het najaar: verdere info zal volgen!

•Meer informatie te bekomen bij onze bestuursleden!

Binnenkort stoppen An en Marc met "het laven der dorstigen"

en geven zij de tapkraan en plateau door aan de nieuwe uitbaters van café Heuvelhof!

Daarom nodigen zij alle klanten, waaronder natuurlijk de Vet. Lommel S.K., uit op een

afscheidston op zaterdag 18 juni 2011 vanaf 20u!!!

Belangrijk!!!

Zondagvoormiddag 19 juni is er weer de

jaarlijkse algemene vergadering in ons lokaal Heuvelhof (10u30).

Wil je een bestuursmandaat, aarzel dan niet en stel je kandidaat (alle functies zijn vacant!).

Kan je niet aanwezig zijn, graag een seintje aan Luc J. of Jean J.

Enkele zware nederlagen ten spijt, zijn de resultaten tot op heden (09/06) nog altijd positief

dank zij uitstekend werk van coach Eric!

(slechts 3 nederlagen op 12 wedstrijden en een batig doelsaldo van 35 - 28)

De opkomst is ook meer dan bevredigend!

Doe zo verder en verwittig steeds tijdig onze coach

zodat ook hij nog eens een stress-loos en succes-rijk seizoen kan meemaken!

In onze archieven vonden we nog "nieuwe" oude foto's van kermisdinsdag 2006

(fietsen - karabijnschieten - quiz - barbecue).

Onder de rubriek "Activiteit - Kermis 2006" kunnen sommige Veteranen (en echtgenotes) terugzien hoe goed ze er 7 jaar geleden nog uitzagen!!!

Enkele besproken punten van de bestuursvergadering van zondag 27 maart 2011

•De nieuwjaarsreceptie werd gunstig geëvalueerd (zowel wat betreft de formule, de kostprijs, het lekkere eten, . . . ) Een dikke proficiat aan ons feestcomité Joris D., Bart R. en Geert Cl.

•Onze schatbewaarder Bruno M. kon een zeer gunstig financiëel verslag voorleggen.

•Negatieve noot: wegens een gebrek aan helpers kunnen wij clubspeler Frank M. geen kuisploeg bezorgen om te helpen na de Beachparty.

•Ondanks de matige opkomst vorig jaar, zal er in de loop van de maand juni opnieuw een "Algemene Vergadering" gepland worden. Meer bijzonderheden volgen!

•Cross Keiheuvel rekent waarschijnlijk op onze hulp gedurende 2 dagen! Hou dus allemaal zondag 14 en maandag 15 augustus vrij. Vermits dit in 2011 waarschijnlijk de enige activiteit is om onze kas te spekken, rekenen wij op de hulp van alle veteranen, echtgenotes, grote kinderen, vrienden en/of vriendinnen, . . . We hebben minimum 50 medewerkers nodig!!!

•Noteer ook al in je agenda: kermisdinsdag 23 augustus zal er opnieuw een fietszoektocht + clubfeest georganiseerd worden!

•Meer informatie te bekomen bij onze bestuursleden!

We vernemen zopas het overlijden van de moeder van Louis B. (speler Vet. LSK)

Jikke BONTEKOE -NICOLAI

(02/03/27  -  07/02/11)

Bestuur en spelers Vet. L.SK. betuigen hun medeleven

en wensen Louis, Greetje en kinderen Jelle en Reinder veel sterkte!

Nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 28 januari 2011

Lokaal Heuvelhof van 20u tot . . .

Warm buffet:

Varkensfilet gebraad, kipfilet, 3 soorten warme groenten,

rauwkost met sausje en aardappelgarnering

Dessert

Helaas, maar je zal weer een jaartje moeten wachten om te kunnen genieten van zo'n leuke receptie! Bekijken of de aanwezigen het niet te bont gemaakt hebben,

kun je onder de rubriek "activieit - receptie 2011"!